Events

19 – 20 June 2024

Pardubice, Czech Republic

Jubilejní X. Farmakokinetický seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na Jubilejní X.  Farmakokinetický seminář organizovaný Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice ve spolupráci se společností SOTAX.

V rámci registrace prosíme o upřesnění vybraného tématu laboratorní praxe, účasti na přednáškovém dni a účasti na společenském večeru.
V tomto roce se Laboratorní praxe koná ve středu 19.6. a poté navazuje Přednáškový den 20.6.

Za organizační výbor se na setkání s Vámi těší:
doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D., proděkanka Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice
Ing. Iva Martincová, SOTAX Pharmaceutical Testing, s.r.o., Praha

Visit us

  • Jubilejní X. Farmakokinetický seminář
  • 19 – 20 June 2024
  • Pardubice, Czech Republic
  • Univerzita Pardubice
  • Fakulta chemicko-technologická