Events

20 – 21 November 2023

Praha, Czech Republic

Conference on Drug Development, Production, and Control

Odborné setkání zaměřené na teoretické i praktické aspekty a perspektivy farmaceutického výzkumu, vývoje a výroby. Přednášejícími budou přední odborníci z farmaceutických firem, univerzit, vědecko-výzkumných institucí a kontrolních orgánů. Cílem prvního ročníku konference VVKL je založit fórum pro pravidelná setkání odborníků z farmaceutického průmyslu, diskutovat aktuální témata a posílit kontakt a komunikaci mezi různými profesními úrovněmi a obory zabývajícími se vývojem léčiv nebo jejich výrobou.

Témata Konference:

 • Účinné látky & Formulace léčivých přípravků
 • Bioléčiva & Biotechnologie
 • Vakcíny
 • Kvalitativní / kvantitativní analýzy
 • Instrumentace
 • Regulace a legislativa
 • Výzkumné a vývojové kapacity
 • Inovace

***

Expert meeting focused on theoretical and practical aspects and perspectives of pharmaceutical research, development and production. Lectures will be held by leading experts from pharmaceutical companies, universities, scientific research institutions and regulatory authorities. The aim of the first edition of the VVKL conference is to establish a forum for regular meetings of experts from the pharmaceutical industry, to discuss current topics and to strengthen contact and communication between different professional levels and disciplines involved in drug development or manufacturing.

Conference topics:

 • Active Ingredients & Formulations of Medicinal Products
 • Biomedicines & Biotechnology
 • Vaccine
 • Qualitative / quantitative analyses
 • Instrumentation
 • Regulation and legislation
 • Research and development capacities
 • Innovation

Visit us

 • Conference on Drug Development, Production, and Control
 • 20 – 21 November 2023
 • Praha, Czech Republic
 • Clarion Congress Hotel
 • Aquarius Hall