24 September 2019

Brno, Czech Republic

Modern Technology for Pharma Industry

The conference focuses on the use of state-of-the-art technologies, support and maintenance of already installed applications and equipment for efficient production, with emphasis on specific requirements in the area of cleanliness and hygiene of production.
 


Konference se zaměřuje na využití nejmodernějších technologií, možnosti podpory a údržby již instalovaných aplikací a zařízení pro efektivní výrobu s důrazem na specifické požadavky v oblasti čistoty a hygieny výroby.
 

Visit Us

  • Modern Technology for Pharma Industry
  • 24 September 2019
  • Brno, Czech Republic
  • Hotel Avanti, Brno