17 – 20 June 2021

Online & Pardubice, Czech Republic

7th In-Vitro Pharmaceutical Testing

The 7th year of the In-Vitro Pharmaceutical Testing seminar focused on Dissolution is organized by the Faculty of Chemical Technology of the University of Pardubice in cooperation with SOTAX.

17.06.2021 Hybrid conference
-> Location: Online series of lectures
18.-20.06.2021 Laboratory practice in working groups
-> Location: Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, Pardubice, 532 10
• The effect of compression on the physical properties of tablets
• Use of flow dissolution
• Calculation of comparison of dissolution profiles
• Strength machines and good weighing practice
 

Rádi bychom Vás tímto informovali o konání šestého ročníku Farmakokinetického semináře se zaměřením na disoluci. Seminář je organizován Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice ve spolupráci se společností SOTAX.

17.06.2021 Hybridní konference
-> Místo konání: on-line cyklus přednášek
18.-20.06.2021 Laboratorní praxe v pracovních skupinách – Místo konání: Univerzita Pardubice
-> Místo konání: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice, 532 10
• Vliv komprese na fyzikální vlastnosti tablet
• Využití průtočné disoluce
• Výpočet porovnání disolučních profilů
• Pevnostroje a správná praxe vážení
 

  • Svou účast můžete již teď potvrzovat prostřednictvím e-mailu: sotaxcz@sotax.com

Visit Us

  • 7th In-Vitro Pharmaceutical Testing
  • 17 – 20 June 2021
  • Online & Pardubice, Czech Republic
  • Online & Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice